Erica och Amanda hjälper fattiga barn

VÄLGÖRANDE. Via sin butik har Erica och Amanda samlat ihop den nätta summan på nästan hundra euro. De vill att pengarna ska användas till att hjälpa fattiga barn. Bild: Kristoffer Åberg

Genom att sälja teckningar och tecknade häften har Erica Ståhls, 7 år, och Amanda Mervasto, 6 år, samlat ihop nästan hundra euro som de vill donera till Borgå stads socialtjänster.

Allt fick sin början en eftermiddag i Haikobrinkens dagis då Erica Ståhls och Amanda Mervasto kom på idén att börja teckna en bilderbok. När den var klar sålde flickorna boken till barnträdgårdsläraren Sippan till det facila priset av en kram. Så föddes idén om att sälja fler teckningar och häften, men i en mer etablerad handelsvaluta.

Erica och Amanda är lite blyga då pressen kommer på besök men barnträdgårdslärare Barbro "Baba" Heinonen hjälper dem på traven.

– När flickorna lyckades sälja ett häfte för 25 cent satte vi upp en skylt på en hylla i korridoren med texten Ericas och Amandas butik. På hyllan ställde de sina teckningar och alla som gått förbi har kunnat köpa vad de vill. Och hur mycket har vi samlat in, frågar hon av Erica och Amanda.

– Nästan tusen ... nej, nästan hundra euro, säger Amanda.

Pengarna ska via Borgås stads tjänster för barn och familjer kanaliseras till fattiga barn. Erica och Amanda hoppas att barnen på det viset ska kunna besöka ett nöjesfält.

Amanda berättar att idén kom från tv.

– Det kom på tv en reklam om fattiga barn som behöver hjälp och jag såg den.

Tårar av glädje

Erica säger att insamlingen till en början var hemlig och att inte ens föräldrarna fick veta om den.

– Men lite har vi nog berättat, säger Amanda.

– Vi pratade också om det på vårfesten, säger Baba.

– Och då borjade du gråta, fortsätter Amanda.

Baba som nu också blir rörd säger att det är så trevligt med positiva initiativ av det här slaget och att också de andra barnen glatt sig över insamlingen.

Pengarna kommer att överlämnas till staden på tisdag och också Amanda och Erica kommer att delta i tillställningen.

– Och vad gör vi sen, frågar Baba av flickorna.

– Glassss! får hon till svar.

– Jo, sen åker vi på glass. Det tycker jag ni ska få för ni har varit så duktiga.

Mer läsning