Ensto tas över av ny vd

NY VD. Ari Virtanen tar över ledarskapet vid Ensto i april. Bild: Kristoffer Åberg

Från och med april tar Ari Virtanen över som ny verkställande direktör för Ensto då nuvarande vd Timo Luukkainen går i pension.

Ensto har funnit sin nya verkställande direktör efter att ha letat en tid. Valet föll på diplomingenjör Ari Virtanen som nu jobbar inom Kone där han främst ansvarar för nya marknadsområden. Ari Virtanen har även en bakgrund inom Nokia.

– Vi hade en stor mängd sökande och man kan säga att omkring hälften av de som fanns med på slutrakan hade Nokiabakgrund, konstaterar styrelseordförande Risto Anttonen.

Risto Anttonen påpekade att den avgående direktören lämnar över ett företag i gott skick.

– Det är inte alla som kan gå i pension och lämna över ett bolag som är i betydligt bättre skick än då han kom. Det kan Timo Luukkainen göra, företaget har under hans sju år utvecklat nya produkter med stor potential och fått en starkare ställning på den internationella marknaden.

Jakt efter nya marknader

Risto Anttonen intygar att Ensto sökt en verkställande direktör som sitter bra i företagets personalpolitik med ett ledarskap som är involverande. Företaget har satsat mycket på ledarskapet och på personalens välbefinnande och sökte en direktör som kan leva upp till det.

De styrkor som den nya vd:n hämtar är enligt Anttonen bland annat ett gediget kunnande om etableringar på nya snabbt växande marknader. Och det är tillväxten som är företagets mål. Ensto vill växa och få större "kritisk massa".

Timo Luukkainen konstaterar att Ensto har vuxit de senaste åren, köpt upp företag och att man visserligen kan anse att företaget i dag är stabilt.

– Men jag kan säga att det inte gått en enda vecka under mina sju år då vi inte skulle ha fört någon form av diskussioner med eventuella nya samarbetspartners. Vi söker hela tiden utvägar att växa, få in ny teknologi eller hitta nya marknader.

De stora utmaningarna för företaget är enligt Luukkainen att hitta ersättning för den sviktande marknaden i Ryssland och ett flertal tidigare öststater, men även för den svaga inhemska marknaden. Enstos produktsortiment riktar sig till en del till egnahemsmarknaden och nu drar sig folk för att bygga.

Djupa Borgårötter

Familjeföretaget Ensto har djupa rötter i Borgåtrakten och Virta intygar att så ska det vara även i framtiden.

– Jag bor i Esbo, men kommer i enlighet med företagets linje att köra elbil till jobbet, säger Virtanen som ser just företagets satsningar på miljövänliga, innovativa produkter som en inspirerande möjlighet.

Han är medveten om diskussionerna kring ett ingenjörsdominerat Finland, men intygar att han inte enbart är teknokrat.

– Människans behov har alltid varit utgångspunkten i mitt jobb. Det har hela tiden handlat om att satsa på konsumentvänliga produkter, inom Nokia och sedan Kone. Det är lösningar som stöder människan i vardagen som är de enda hållbara på lång sikt.

Den 49-åriga verkställande direktören säger att det är familjen med fru, två snart vuxna barn, motion, skärgården och båtintresset som fyller hans fritid. Hur det blir med hemort återstår att se, hans nya kollegor inflikar att det brukar gå rätt snabbt att inse att Borgå är den rätta hemorten.

Timo Luukkainen hinner precis fylla 62 då han avgår med pension och han uppger sig vara nöjd.

– Jag har redan planerat pensioneringen en tid, men nu går jag vid årsskiftet, säger Timo Luukkainen som kommer att finnas kvar vid Ensto till årsskiftet för att introducera den nya verkställande direktören i att leda koncernen.

Luukkainen kommer även att fortsätta ha ett flertal styrelseuppdrag och han kommer även att sitta i styrelsen för Enstos företag i Frankrike.

Ensto

Producerar elsystem och har satsat på miljövänliga lösningar.

Har lanserat energisnåla produkter inom bland annat eldistributionen.

Har även satsat på laddningsenheter för elbilar.

Målsättningen är att bli bland de största inom energisnåla lösningar.

Sysselsätter omkring 1 700 personer i olika länder.

Är uppdelat i Ensto Utility Networks, Ensto Industrial Solutions och Ensto Building Technology.

Mer läsning