Enskilda småhus i bolagsform i nya Vindkulla

Vindkulla blir Borgå stads nyaste småhusområde. Bild: Kristoffer Åberg

Planerna för Borgå stads nyaste bostadsområde för småhus är lagda till påseende. Vindkulla i Estbacka ska bland annat erbjuda en plats för den som vill bo i småhus men som helst låter ett husbolag sköta det praktiska.

Detaljplaneområdet Vindkulla ligger i Estbacka, söder om Helsingforsvägen och väster om Edupoli. På området finns gamla gårdar på åkerkullar och kring dem ett stort öppet åkerområde.Här ska det enligt...