Ensamhet är en epidemi i det tysta

Ensamheten kan beskrivas som en folksjukdom. Hur kan vi motverka den?