Enigt fullmäktige mot skolnätsutredningen

KRÄVER SIFFROR. Joakim Lybeck vill se bättre siffror och mer fakta för att kunna ta beslut i skolnätsfrågan. Bild: Kristoffer Åberg

Slutsatsen av en förfrågan till alla gruppordföranden i Borgåfullmäktige är att skolnätsutredningen inte kan godkännas i sin nuvarande form.

På frågan om de politiska grupperna i Borgåfullmäktige ställer sig bakom alternativ A eller alternativ B i den nyaste skolnätsutredningen, Utredningen av bildningsnätet 2026, ges inga enkla svar.

Pehr Sveholm, SFP, meddelar att fullmäktigegruppen inte godkänner vare sig A eller B som sådana.

– Men de utgör en god grund för fortsatta diskussioner. För ett godkännande behövs nya alternativ. De kan heta exempelvis C, A1 eller dylikt.

I en debattartikel (ÖN 25.10.) skriver Sveholm att SFP-gruppen arbetar för ett bildningscentrum i Sannäs och att beredningens förslag att dra in bildningscentret i Kullo är ogenomtänkt.

Min egen åsikt bildar jag mig när alla fakta finns tillgängliga, efter en grundlig beredning.

Jaakko Jalonen leder SDP-gruppen.

– Vår grupp förkastar hela utredningen, det måste göras en ny och då blir det först under följande fullmäktigeperiod. Den gången måste man beakta också den pedagogiska sidan av saken och inte bara koncentrera sig på väggarna.

Samlingspartiets fullmäktigegrupp leds av Taru Tujunen.

– Vi har ännu inte behandlat frågan om skolnätet. Min egen åsikt bildar jag mig när alla fakta finns tillgängliga, efter en grundlig beredning.

Skolfred

Juha Elo, Sannfinländarnas gruppordförande vill inte ta ställning, ännu.

– Nu ska vi inte förhasta oss och gå in för vare sig A eller B. I stället ska vi först bygga Västra enhetsskolan och Vårberga skola. Så placerar vi så många barn som ryms i de här skolorna och därefter granskar vi läget på nytt.

De gröna vill inte heller välja mellan A och B.

– Det måste finnas bättre siffror och fakta att ta i innan ett beslut kan fattas, säger Joakim Lybeck, De gröna.

– Personligen är jag emot att en enda byskola stängs innan det bevisats att utrymmena den använder är slut. Inte en enda verkar vara det, utom möjligen Illby. Kullo och Sannäs är det helt otänkbart att stänga.

Den bästa lösningen för daghem och skolor hittar man inte i en ekonomi som baseras på att det som är störst är bäst och på centralisering.

Också Centerns grupp säger nej till A och B.

– Den bästa lösningen för daghem och skolor hittar man inte i en ekonomi som baseras på att det som är störst är bäst och på centralisering, säger Outi Lankia. Skolor och daghem runtom i hela Borgå garanterar livskraft och välbefinnande.

Jere Riikonen, Kristdemokraterna, vill ha ett tredje alternativ.

– Jag är för ett bildningscentrum i öster. Dessutom vill jag bevara Epoon koulu och bildningscentret i Kullo. Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu ska inte fusioneras inom den närmaste framtiden, åtminstone inte innan man har utrett Monninkylä-alternativet.

Mer läsning