Enigt fullmäktige för åstrandsplanen

VILENIUS VARV. Foto: Kristoffer Åberg Bild: Kristoffer Åberg

Borgåfullmäktige godkände vid sitt möte på onsdagen detaljplanen för västra åstranden.

Detaljplanen "Västra åstranden, stranden för kultur och fritid" har nu godkänts av stadsfullmäktige. Planen har stötts och blötts och ritats om på vissa punkter under sin väg genom den kommunala beslutsgången. Nu kunde en enhällig fullmäktigeförsamling konstatera att det slutliga förslaget är bra och går att förverkliga.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för rekreationsanvändning och servicebyggande vid åstranden och vid Kokonbacken. Förslaget till detaljplaneändring gäller vatten-, park- och gatuområden på västra åstranden, Kokon skidcentrum, det gamla avloppsreningsverket i Kokon, Wilenius båtvarv och kvarter som ännu är obebyggda för kulturverksamhet, servicebyggnader och varvsverksamhet.

När planen vunnit laga kraft, om inga besvär lämnas in, kan staden som nästa åtgärd söka aktörer till de olika funktionerna genom konkurrensutsättning. Hit hör bland annat gästhamnsverksamheten