Enighet om Kotkas elaktier

KLARHET OM ELAKTIER. Kotka ska få sälja bort sitt innehav i Kymmenedalens el. Bild: Kristoffer Åberg

Kotka säljer sina aktier i Kymmendalens el, men först tillbaka till elbolaget som i sin tur säljer ut en del av sitt nätbolag, dotterbolaget, till en inhemsk investerare. Elabonnenterna ska garanteras ett bra elpris också i framtiden.

Kotka stad har ett stort hål i sin bokföring, ett ackumulerat underskott på 50 miljoner euro när man adderar också resultatet för 2016, som beräknas ligga på knappt 8 miljoner euro minus.

Något måste göras, och den bästa lösningen är att sälja stadens aktier i elbolaget Kymmenedalens el anser stadens ledning.

– Vi säljer in eller ut, till vem som helst, sa stadsdirektör Henry Lindelöf i dag på förmiddagen

Med ut menar han att Kotka också kan sälja aktierna till någon utomstående, inte tillbaka till elbolaget eller till kommunerna som tillsammans äger elbolaget.

– Vi har en part som är intresserad av att köpa, säger Lindelöf. Jag kan berätta att parten är välvilligt inställd, har uttalat en vilja att göra en långvarig investering, på kanske tjugo år och att parten är en skandinavisk operatör.

Finländsk köpare

På eftermiddagen samlades representanter för alla delägarkommuner, bland annat för Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom och Kotka.

– Vi kom till ett enhälligt beslut, säger Kymmenedalens els verkställande direktör Aku Pyymäki.

– Vi köper tillbaka Kotkas aktier och säljer i stället en del av vårt nätbolag, vårt dotterbolag, till en inhemsk aktör.

Pyymäki tror att det inte blir svårt att hitta intresserade köpare. Ett absolut villkor är att köparen är finländsk.

När det gäller den skandinaviska entreprenören som Kotka stad har förhandlat med finns det källor som uppger att den också har ägare som inte alls är skandinaviska.

Inte till utomstående

Enligt tidigare uträkningar är Kotka stads aktier, som utgör 27 procent av hela moderbolaget Kymmenedalens el, värda 62 miljoner euro.

Ägarkommunernas representanter är beredda att gå vidare med elbolagets egen modell.

Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva gillade inte Kotkas planer på att sälja elaktier till utomstående.

– Avsikten med att elbolaget ägs av kommunerna där bolaget verkar är att våra invånare ska kunna köpa el till ett vettigt pris. Kommunerna har alla förbundit sig att följa aktionärsavtalet.

– Vi har andra exempel i vårt land där elbolag har sålts över gränsen och där prisen, både på el och på elöverföring, har trissats upp efter det.

Som exempel på köpare som bland annat Lovisa och Lappträsk kan acceptera nämns kommunernas pensionsförsäkring Keva, något försäkringsbolag eller pensionsbolag.

Kommunerna godkänner

Frågan om Kotkas aktier och om en delförsäljning av nätbolaget till någon utomstående går nu vidare.

– I början av januari har vi säkert modellen klar och därefter går den till ägarkommunerna för godkännande, säger Pyymäki. I vissa kommuner är det kommunstyrelsen som tar ställning, i andra kanske fullmäktige.

Pyymäki tror inte att försäljningen kommer att leda till något tryck på priset, varken på elpriset eller på överföringsavgiften.

De slutliga transaktionerna kan man enligt planerna göra i mars nästa år.