Energitomten gör ny runda till nämnden

BORGÅ ENERGI. Energitomten sträcker sig bakom den gamla kontorsbyggnaden och den är reserverad för bostadsbyggande. Bild: Kristoffer Åberg

Det kan bli en spännande omröstning om detaljplanen för energitomten i januari i stadsutvecklingsnämnden. Nämndens ordförande anses plötsligt vara jäv i tomtfrågan.

Kristel Pynnönen, SFP, är ordförande för stadsutvecklingsnämnden i Borgå. Förutom en del andra förtroendeuppdrag sitter hon också med i styrelsen för Borgå Energi.Stadsstyrelsen skulle på måndag...