Endast en femtedel av barnen deltar i småbarnspedagogiken just nu

Sex av tio kommuner planerar att permittera sin personal inom småbarnspedagogiken, visar en ny enkät. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Regionförvaltningsverkets gemensamma enkät överväger 63 procent av alla kommuner att permittera en del av sin personal inom småbarnspedagogiken.

Cirka 22 procent av alla barn deltar under den rådande coronakrisen i kommunernas småbarnspedagogik medan endast 9 procent av barnen i årskurserna 1-3 deltar i närundervisningen, visar en kommunenkät som publicerades på tisdagen.

Enligt kommunerna fungerar grundskolornas distansundervisning i huvudsak bra. De som svarade på enkäten var ändå oroliga för att många elever blir utan stöd i det dagliga skolarbetet på distans.

Av de kommuner som svarade på enkäten uppger 4 procent att de redan har permitterat personal under coronakrisen medan 8 procent kommer att permittera anställda inom den grundläggande utbildningen. Permitteringarna har hittills drabbat främst handledare och skolgångsbiträden.

Hela 63 procent överväger att permittera en del av sin personal inom småbarnspedagogiken medan 52 procent av kommunerna planerar permitteringar inom den grundläggande utbildningen.

Webbenkäten besvarades av 76 procent av alla kommuner i Finland.

Mer läsning