En trygg ålderdom skall vara en rättighet för alla

Det behövs mera personal, det är klart och ett skärpt förmansarbete för att få hemvårdarnas yrkesstatus att stiga, så att de orkar med sitt otroligt viktiga jobb.

Vi har alla rätt att känna trygghet även i mogen ålder. Det innebär fysisk, ekonomisk och social trygghet oberoende av socioekonomisk status, bakgrund, hälsotillstånd och boendeplats.

Jag har nyss blivit pensionär. En närstående vän, som har en lång erfarenhet av äldreomsorgen i vår hemstad, gratulerade mig till min pensionärsstatus. Hon sade sedan "Bli inte gammal och beroende av hemvården!". Den här meningen får jag nu inte bort från mina tankar. Kan det faktiskt vara så att vi måste vara rädda för att bli beroende av utomstående hjälp, som vi ha rätt till och dessutom betalar för?

Är det så i dagens Borgå? Naturligtvis finns dessutom problemen inte bara här, utan är en realitet även på andra orter. Hemvårdens problem har dessutom varit högaktuell under de senaste dagarna både radio och tv

En trygg ålderdom skall vara en rättighet för envar. Både du och jag har rätt till medmänsklig hjälp och ett värdigt och respektfullt bemötande, alltid. Jag hör om mediciner som blivit bortglömda, hemvårdsskift med 20-30 klienter (!) som skall avklaras, samtidigt som andra löpande uppgifter sköts i hemvårdarens bil mellan klientbesöken. Läkartider och andra ärenden för klienten skall bokas, FPA-ärenden skall skötas. Listan blir lätt alltför lång med tanke på antalet dagliga besök.

I synnerhet i den tid vi lever i just nu, med en skrämmande pandemi och dagliga nyheter om stor ensamhet bland våra äldre, skulle väl en satsning på kvaliteten av hemvårdens besök vara av enorm betydelse, inte sant? Borde det till exempel finnas andra personer som sköter alla de andra ärendena, som nu hemvårdaren sköter mellan hembesöken?

Det behövs mera personal, det är klart och ett skärpt förmansarbete för att få hemvårdarnas yrkesstatus att stiga, så att de orkar med sitt otroligt viktiga jobb. För att vi alla skall kunna känna oss trygga som seniorer behöver hemvården utvecklas och hemvårdarnas yrkesbild granskas kritiskt. Det behövs fler hemvårdare, men det är få som i längden orkar med en omänsklig arbetsbörda och ibland helt otroliga krav på mångsidighet.

Jag avslutar med ett citat från ett mejl av min vän; "Ta vara på hemvårdaren! Vi är era frissor, fotvårdare, kokerskor, terapeuter, massörer, servicegubbar, sjukskötare, ibland nästan läkare, rådgivare, vi motiverar dig att komma upp ur sängen. Vi är dessutom ofta närmaste vänner, som vet precis hur du vill ha ditt morgonkaffe och i vilken ordning du vill klä på dig på morgonen. Vi kan göra din matbeställning bara genom att kasta en glimt in i ditt kylskåp, för vi vet vad du vill ha och hur du vill ha dina smörgåsar och ingen annan än din egenvårdare kan fixa din tvättmaskin när den går sönder. Sådan är vår arbetsdag."

En sådan hemvårdare är guld värd, och finns det bara tillräckligt med sådana vardagshjältar så blir jag gärna gammal, jag med.

Kerstin Lindfors, socionom (YH), socialhandledare, arbetat som pensionssakkunnig, pensionär, Borgå