En stuga som väcker svåra minnen

UPPRUSTNING PÅ GÅNG. Stugan är inte en typisk drängstuga, utan att den troligen byggts som sytningsstuga.Bild: Kristoffer Åberg

En röd liten stuga i Sibbo ska få föra berättelserna vidare. Berättelserna om hur det var för folket som levde där på 1930-talet då livet var hårt. Då svälten drog genom landet och fattigfolket levde på hårt arbete och nåd.