En smittad vid HVC i Borgå

En person vid Näse hälsostation har konstaterats vara coronasmittad. Bild: Arkiv/ristoffer Aberg

En person vid Näse hälsostation har konstaterats vara coronasmittad. Elva personer ur personalen har exponerats för smittan, men inga kunder finns bland dem.

Den smittade personen har försatts i isolering i hemma och de som exponerats är i hemkarantän. Chefläkare Kati Liukko meddelar att hälsostationens kunder inte i något skede kunnat exponeras för smittan.

Hälsostationens verksamhet fortsätter tillsvidare normalt. Ifall reserverade tider behöver flyttas framåt på grund av karantänen och personalbristen, så informeras kunderna personligen.

Liukko påminner om att det är viktigt att alla som har också lindriga symtom på luftvägsinfektion, som snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber eller ont i magen eller diarré söker sig till coronatest. Testtiden bokas antingen elektroniskt eller per telefon.

Om du misstänker coronasmitta finns mera information på stadens webbplats.

Mer läsning