En smittad, sex exponerade vid räddningsverket

Räddningsverket har städat och desinficerat alla lokaler och fordon som den smittade personen har vistats i. Bild: Kristoffer Åberg

Man har konstaterat coronavirussmitta vid Räddningsverket i Östra Nyland. Personen som har smittan har isolerats enligt hälsomyndighetens anvisningar.

Sex personer blev exponerade för smittan, och de har satts i hemkarantän. De som har blivit exponerade har meddelats om exponeringen. De som inte har kontaktats har inte haft kontakt med personen som...