En smått magisk bro väckte Milja Viitas fantasi

FILM. Milja Viitas Djurbron U-3033 kan ses i Konsthallen i april. Här är Viita tillsammans med hunden Flättä. Bild: Max Nyberg

För de flesta är en djurbro över Åbo motorväg inget att lägga märke till. Men konstnären Milja Viita blev hänförd.

Filmen Djurbron U-3033 är ungefär tretton minuter lång och svår att genreplacera. Den rör sig i gränsmarkerna mellan konst och dokumentär – och den fick nyligen Risto Jarva-priset på Tammerfors filmfe...