En slantsinglande primusstudent och en språkintresserad au pair – vårens studenter beger sig ut i Europa

GLADA STUDENTER. I höst reser Kia Frisk (till vänster) och Sofia Held utomlands för att påbörja ett nytt kapitel i livet. Bild: Fanny Lindholm

Sofia Held och Kia Frisk hör till vårens studenter från Borgå gymnasium. Hösten för med sig nya utmaningar och en flytt utomlands för bägge två – Held påbörjar sina studier vid Karolinska Institutet i Sverige medan Frisk beger sig till Nederländerna för ett år som au pair.

När gymnasiet är avklarat känner många ett kall att ta sig ut i världen för ett mellanår, eller för studier. Det gäller också för Sofia Held och Kia Frisk som är två av vårens studenter och som nu vän...