En skam för Borgå

Estbacka bostadscentrum har blivit en glömd stadsdel i Borgå. Tidigare fanns där ett ungdomsutrymme som nu avvecklats. Posten har tagits bort och nu senast närbutiken.

Nu finns det en damfrisering-herrfrisör och en kebabrestaurang, daghem och bensinstation. Förlusten av närbutiken var stor för bosättningen.

I Estbacka har utvecklingen gått bakåt vilket är mycket beklagligt, endast tre kilometer från Borgå centrum. Området är ett utvecklingsområde som lämnats åt sitt öde av stadens ledning och beslutsfattare. Orsaken är att de stora affärskedjorna vill styra kunderna till stormarknaderna. Äldre personer och personer utan bil är de som har det svårast nu, de har över två kilometer tur och retur för att handla matvaror till hemmet.

Det finns också ett bra exempel i Hindhår by som fick en ny handelsman vilken övertog verksamheten där, här måste man gratulera Hindhårborna. Jag bodde 32 år i Estbacka och hade aldrig kunnat tro att Borgå låter ett område som Estbacka bostadsområde bli ett utvecklingsområde. Detta är en stor skam för Borgå stad och dess beslutfattare 2018.

Bengt Dahlqvist 32 år bosatt i Estbacka, Borgå

Mer läsning