En punkt för livet

Bild: Kristoffer Åberg

När rikssvenskar talar om kyrkogården eller begravningsplatsen går finlandssvenskarna nästan uteslutande till gravgården.

Jag gillar finlandismen. Gravarna är en sista vila för människor som en gång fanns, levde och verkade på jorden. Gården är ett hem för gravar – en grav-gård. Den är inte enbart en "plats" för slutförv...