En nysning på morgonen sätter blivande studenter i svår sits – nu inleds vårens skrivningar

Gymnasierna i östra Nyland går in för att organisera vårens studentskrivningar så coronatryggt som möjligt. I Borgå gymnasium sprider man ut examinander på tre olika lokaler för att kunna hålla ordentliga säkerhetsavstånd. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Vårens studentskrivningar inleds i dag med det första modersmålsprovet. För examinanderna är pressen extra stor – lite snörvel på morgonen och frågan infinner sig: skriva ändå eller coronatesta och stanna hemma.

– Det är ett tufft läge för ungdomarna. Kommer man förkyld till skrivningarna riskerar man inte bara sitt eget studentprov utan också alla andras. Det är ett stort ansvar, säger Anders Nordström, rektor för Lovisa gymnasium.

I Lovisa, precis som i gymnasierna i Borgå och Sibbo, gick man ut med Studentexamensnämndens rekommendation om att de som ska delta i vårens studentprov sätter sig i frivillig karantän, två veckor innan skrivningarna kör i gång.

Amanda Weckman, abiturient vid Borgå gymnasium, har hållit sig hemma i en vecka nu – precis som flera av hennes kompisar. Weckman skrev studentproven i finska och engelska redan i höstas och har erfarenhet av skrivningar i coronatider, men smittläget är annorlunda nu.

– Det känns kanske lite mera nervöst, vad som helst kan hända innan skrivningarna är förbi.

Tuffa veckor

Amanda Weckman har hållit sig hemma i en vecka. Bild: Amanda Weckman

Weckman har för avsikt att skriva allt som allt sex ämnen i vår, och det betyder att studentproven håller på fram till den 31 mars. Hittills har hon hållits frisk och hoppas vara det också i fortsättningen.

Har du tänkt på vad du gör om du vaknar i morgon och har ont i halsen?

– Det är det värsta som kan hända, jag har inte velat tänka på det, säger Amanda Weckman och fortsätter:

– Då måste jag snabbt på coronatest och är det negativt så borde det finnas möjlighet att skriva studentprovet i ett skilt rum.

Det stämmer. Alla de östnyländska gymnasierna har en plan för hur examinander i karantän kan skriva proven, men det är mycket som ska klaffa för att det ska gå vägen.

Det känns kanske lite nervöst, vad som helst kan hända innan skrivningarna är förbi.

Enligt Monica Johansson, rektor på Borgå gymnasium, krävs det ett negativt testsvar att från föregående kväll eller från provmorgonen, och i det skedet försöker hon ordna karantänsutrymme och provövervakare.

– Tyvärr kan det hända att abina först på provdagens morgon får besked om de kan skriva provet eller inte, säger Johansson.

Sex karantänplatser i Lovisa

I Lovisa gymnasium har man styrt upp det hela genom att reservera ett separat utrymme som kan tas i användning vid behov, och man har också vidtalat potentiella övervakare.

– Vi har sex platser i beredskap. Blir det smittspridning och många i karantän så är vi illa ute, säger Anders Nordström.

Också i Sibbo gymnasium har man beaktat risken för abiturienter i karantän, men kan inte garantera att ungdomarna får skriva sina prov.

– Vi ordnar proven i samarbete med kranskommunerna och det kräver att det finns en övervakare som är villig att åka med till provplatsen. Smittskyddet är inkopplat och det krävs ett coronatest från dagen innan för att det ska komma på fråga. Jag har instruerat abina att kontakta mig, säger, Linus Dolk, rektor för Sibbo gymnasium.

Studentexamensnämnden har utarbetat anvisningar för hur studentproven kan arrangeras säkert.

Om en person som ska delta i ett studentprov uppvisar symtom på coronaviruset får hen inte vara i kontakt med andra eller delta i provet som planerat.

Personen bör i sådana fall i stället coronatesta sig. Vid behov kan gymnasiet konsultera den ansvariga smittskyddsenheten i kommunen om examinanders symtom innan eller under provdagen.

Om den ansvariga läkaren har beslutat att en examinand ska sättas i karantän får hen inte avlägsna sig från karantänsplatsen eller vara i kontakt med andra personer.

Studentexamensnämnden har tidigare kommit med rekommendationen att examinander i karantän ska ansöka om annullering av anmälan och i stället delta i proven vid nästa examenstillfälle.

Vid en del gymnasier finns ändå möjligheten att arrangera så att även examinander i karantän kan få skriva proven.

Med undantag för korta mat- och dryckespauser rekommenderas alla examinander bära munskydd under hela provtillfällets gång. För personer som inte kan bära munskydd rekommenderas ansiktstäckande visir.

Studentprov i hallförhållanden

Som en positiv grej i Sibbo ser han själva platsen för studentskrivningarna. Proven är utlokaliserade till en gammal industrihall, den så kallade blå hallen, som erbjuder 1 000 kvadratmeter yta, 10 meter till tak och bra luftombyte.

– Fördelen med själva skrivstället är att vi kan placera examinanderna så tryggt som möjligt genom att maximera utrymmet mellan dem. Sibbogymnasierna skriver tillsammans, så i morgon är det 110 abin som skriver modersmålet, säger Dolk.

I Lovisa är det motsvarande 63 examinander från Lovisa gymnasium och Loviisan lukio som samlas i Harjurinteen koulus rymliga gymnastiksal. Borgå gymnasiums 109 abin fördelas på tre olika lokaler i skolan.

Vi kan placera examinanderna så tryggt som möjligt genom att maximera utrymmet mellan dem.

Masker och handhygien

Munskydd och handsprit är dessutom självskrivna.

– Examinanderna förutsätts använda ansiktsmask och vi delar ut masker vid provtillfället. Alla får så många munskydd som de behöver, i något skede måste de ju ta av maskerna för att äta och dricka, säger Anders Nordström i Lovisa.

– Det är den stora skillnaden till höstens skrivningar, säger Monica Johansson i Borgå. Då behövde de bara ha munskydd när de kom till provet.

Linus Dolk i Sibbo hoppas, precis som sina kolleger längre österut, att skrivningarna ska kunna genomföras utan coronafall och smittspridning. Risken att viruset sticker upp sitt huvud i någon skola ser han ändå som uppenbar.

Examinanderna förutsätts använda ansiktsmask.

Provsvar på express

– Med tanke på smittspridningen just nu kommer någon skola säker att drabbas, det räcker med ett symtomfritt coronfall så är det kört. Men jag väljer att tänka positivt, med masker och minst två meters säkerhetsavstånd så har vi minimerat riskerna.

Abiturienterna har inte förtur till coronatest, men däremot analyseras testen med expressfart om man nämner att skrivningarna är i full gång.

– Provsvaren analyseras så fort som möjligt, säger Jeff Westerlund, ledande smittskyddsläkare i Borgå.

Den examinand som känner sig krasslig på provmorgonen ska stanna hemma, boka tid till coronatest och annullera dagens skrivning. Pengarna för provet får man tillbaka, men följande provchans är först i höst.

Studentskrivningar pågår i drygt tre veckor i de östnyländska gymnasierna, från den 16–31 mars.