En ny etnisk rensning

Jag tycker att obligatoriska DNA-test ska införas för alla anhängare av nationalism och sedan, om testet visar på minsta droppe blandat blod, ska de frivilligt flytta till det land där den största främmande procenten finns.

I mina barns dagis ordnades en dag med temat "annorlunda". Ingen information gavs på förhand. Efteråt berättade den allvarsamma personalen att tiden hade tillbringats med att diskutera vad som gjorde...