En minoritets skyldighet

Vi finlandssvenskar vet i största allmänhet väldigt bra vad det handlar om att tillhöra en minoritet. Vi kan räkna upp exempel på situationer där det innebär problem – släktingen som inte fick vård på...