En medelväg behövs i skogen

Revirinstruktör Victor Lindqvist har just gallrat i den egna ungskogen efter en lång paus. "Skomakarns ungar har inga skor, brukar man ju säga", säger han. Bild: Viivi Ikonen

EU:s nya klimatpaket har rört upp känslor, också inom skogsbruket. Debatten mellan skogsägare och klimataktivister går het om hur skogsbruket ska se ut i Finland, och vad dess funktion egentligen ska vara. Men först tar vi en titt på våra östnyländska skogar och hur de mår.

En doft av nyavverkat virke som ligger och torkar i solen slår emot en när man går in i skogen intill Drombomvägen nära Malmgård. I revirinstruktör Victor Lindqvists skog, som han äger tillsammans med...