En levande tvåspråkig by vill behålla sin svenska skola

LYSSNANDE BESLUTSFATTARE, Från vänster Anne Korhonen, Jere Riikonen, Jaakko Jalonen och Hanna Lönnfors. Bild: Stina Jäderholm

Livligt åsiktsutbyte mellan föräldrar och beslutsfattare blev det i Hindhår på onsdagskvällen. Skolans föräldrar vill garantera det tvåspråkiga bildningscentrets framtid genom dialog och uppbygglig diskussion.

Kvällen var vacker och varm, men trots det blev uppslutningen stor när Hindhår Hem och Skolaförening samlade till diskussion om den svenska skolans framtid. Närmare fyrtio föräldrar från både den svenska och den finska skolan och ett tiotal politiker strålade samman i Hindhår skola.

Hanna Lönnfors, SFP:are och Hindhårförälder, var en av initiativtagarna till träffen. Och orsaken till att man samlades var stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonens, SDP, uttalande i slutet av april att man borde diskutera möjligheten att flytta bort de svenska eleverna från Hindhår, till Kullo och till nya enhetsskolan. Då blir reparationskostnaderna mindre i Hindhår, där man nu river den äldsta delen av skolan på grund av problem med inomhusluften.

Nu hade Jalonen och flera av hans kolleger samlats för att höra vad Hindhårföräldrarna anser.

Och de anser att Hindhår behöver sin svenska skola, liksom skolan också behöver en ny gymnastiksal.

Välmående familjer

– Om byn inte har service har den inte heller dragningskraft.

I KLASSRUMMET. Bild: Stina Jäderholm

En stor del av föräldrarna har flyttat till Hindhår för att det är så lätt att ta sig härifrån till jobbet i huvudstadsregionen, och för att det finns god service för barnfamiljer här, med daghem, förskola och lågstadieskola, allt på båda språken.

– Om Borgå vill ta kål på sin landsbygd så ska man ta bort byskolorna. Man frågar sig nästan om landsbygden alls är viktig för Borgå.

– Välmående familjer är familjer som blir förmånliga för samhället. Det är med barn som med fastigheter, om man tar väl hand om dem så behöver de inte så stora ekonomiska insatser av samhället senare i livet.

Man pratade också om stadens strategi som är under arbete.

– Byarnas och skärgårdens betydelse för Borgå har försvunnit från strategiutkastet, säger Anne Korhonen, Cent.

– Och varför betonas inte satsningen på skolorna i strategin, undrar Catharina von Schoultz, SFP.

Borgå kommer under de närmaste åren att satsa minst 100 miljoner euro på nya skolor och daghem.

Mitt Borgå

Föräldern Simon Kaustell betonar det positiva med Hindhår, eller egentligen med hela det område som hör till skolans elevupptagningsområde.

VI ÄR EN HELHET. Simon Kaustell är glad över det fina samarbetet i byarna kring Hindhår, ett samarbete som går över språkgränserna och över bygränserna. Bild: Stina Jäderholm

– Vi har ett så fint samarbete här, över språk- och över bygränser. Vi är en helhet och vi har inte råd att förstöra det fina som har byggts upp här.

Efter mötet sammanfattar Jaakko Jalonen sina tankar ute på skolgården där man har fri sikt till idrottsplanen där en stor grupp barn tränar fotboll, och mot korgbollsställningarna där en annan grupp tränar kast medan litet yngre barn leker i lekredskapen.

– Det här verkar vara en mycket aktiv by, med mycket liv, säger Jalonen. Och en by där man ser att tvåspråkigheten fungerar. Den ser ut som mitt Borgå.