En konkret satsning på byarna

. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsdirektör Kaleva går emot alla skolnätsutredningar och föreslår att inga skolor läggs ner.

Olavi Kaleva, stadsdirektör i Lovisa, överraskar ordentligt då han (ÖN 27.4) avslöjar att han föreslår att inga skolor i Lovisa stängs under de kommande tio åren.

Kalevas avslöjande är överraskande dels för att han går emot också den senaste utredningen som gjorts om skolnätet i Lovisa, dels för att det inte är helt typiskt för stadsdirektören att vara så tydlig i sitt budskap.

Efter sammanslagningen av Lovisa, Liljendal, Strömfors och Pernå år 2010 har fyra grundliga utredningar om skolorna i Lovisa gjorts och den senaste arbetsgruppen, som lämnade sitt förslag i januari, föreslog att sex skolor stängs. Stadsdirektören kommer nu att föreslå för stadsstyrelsen att skolnätet bevaras som det är i dag. Kaleva motiverar sitt förslag med att han tror att byskolorna kan öka Lovisas dragningskraft, genom att bibehålla byskolorna kan Lovisa bevisa att man är en byarnas stad och på det sättet locka eventuella nya invånare med livskvalitet.

Reaktionerna på Kalevas förslag är positiva. Många invånare på landsbygden tackar Kaleva för förslaget och kan i och med det också känna viss stolthet över att deras kamp för de mindre skolorna inte gått obemärkt förbi.

Det finns ändå en risk att Kalevas förslag stöter på patrull. I stället för en ny finsk skola i Forsby, intill den svenska skolan, föreslår han en grundlig renovering av Koskenkylän koulu. Då Kaleva samtidigt föreslår en ny svensk högstadieskola på sin nuvarande plats finns risken för att det här blir en språkfråga.

Man får hoppas att en kamp mellan det svenska och det finska inte sätter käppar i hjulet för Kalevas förslag. Dels för att de utmanande frågorna inom utbildningen i Lovisa redan i dag är så många, dels för att beslutet att faktiskt satsa på landsbygden kan ha en mycket positiv effekt.

Micaela Röman Chefredaktör Östnyland till augusti 2016

Mer läsning