En klar vilja behövs när Ströhös framtid avgörs

Strömborgska skolan, en arkitektonisk pärla eller en ful koloss? Nu töms den och Borgå måste avgöra husets framtida öde.

Efter nyår flyttar undervisningen till Nya Strömborgska på andra sidan ån. Skolflytten innebär att en era går i graven. Ända sedan 1950-talet har Ströhö spottat ut kunskapsstinna flickor och pojkar. B...