En helt ny stad växer fram – 675-årsserien är nu inne på 1800-talet

Huset i jugendstil vid Brunnsgatan är ritat år 1912 av byggmästaren Johannes Kullman från Sibbo. Han var också medlem i nämnden för värdering av stadens byggnader och tomter. Margaretha Jämbäck vandrar dagligen genom empirestadsdelen – och njuter. Bild: Kristoffer Åberg

I mitten av 1800-talet tog Borgå steget från en liten stad där 2 500 människor bodde i gyttret av gränder i dagens Gamla stan till en med dåtida mått modern stad där levnadsstandarden för borgarna ökade. Centrum och empirekvarteren längre söderut var den nya staden.

Vid Walter Runebergs skulptursamling står ett par och väntar på att kunna ta sig över vägen, bilarna som kommit över Alexandersgatans bro kör en efter en förbi. Längs trottoaren kommer en skolelev cyk...