En god gärning för framtiden

FRÅN PLANTOR TILL SKOG. De här granplantorna blir småningom skog i Mårtensby. På bilden från höger Helene Erlund, Veronica Lindberg, Cinja Borgström, Anki Nyberg, Maria Wirén och Ronja Nysten. Bild: Kristoffer Åberg

I dag tar sig närmare 30 elever från Borgby skola till Lönnbacka industriområde i Mårtensby. De ska plantera 1 000 granplantor på gränsen till bostadsområdet invid som blivit i kläm då hallarna kommit. I framtiden står här alltså en skyddande skog. 4H i Sibbo håller i trådarna och projektet är ett gott exempel på den verksamhet föreningen har.

En grupp aktiva elever förbereder planteringsdagen tillsammans med Anki Nyberg som är verksamhetsledare för 4H i Sibbo.

– Det är YIT som står för kostnaderna inom ramen för en större kampanj Hundra goda gärningar, förklarar hon och framhåller att skogen är en del av 4H – föreningens verksamhet.

– Skogen blir kvar för all evighet och vi som planterade den kan följa med hur träden växer.

Valet av planteringsplats har gjorts tillsammans med kommunträdgårdsmästare Mari Kosonen och plantorna kommer från Massbybacka plantskola i Söderkulla. Södra skogsreviret lånar ut verktyg för att arbetet ska lyckas så bra som möjligt. Det handlar alltså om samarbete i allra högsta grad.

Satsar på kvalitet

Då ÖN hälsar på i Borgby skola har Anki Nyberg tagit med sig lite plantor från plantskolan för att eleverna ska se vad de har att jobba med.

– Vi ska satsa på kvalitet och plantera ordentligt, nu ska det inte slarvas, säger Cinja Borgström, Helene Erlund, Veronica Lindberg, Maria Wirén och Ronja Nysten, som alla hoppas att det varken ösregnar eller är för hett under planteringsdagen.

Jobbet görs inte i en handvändning utan tar flera timmar. För Nyberg är projektet speciellt intressant eftersom hon är skogsbruksingenjör till utbildningen.

Mari Kosonen är väldigt glad över att just bostadsområdet i Lönnbacka får en skyddszon, även om man kan tala om en riktig skog om först cirka 15 år då träden är tillräckligt stora.

– Platsen har varit ett problem på grund av att industriområdet blivit så stort. Kommunen har visserligen lämnat ett grönområde mot bebyggelsen men budgetpengar har inte funnits för att utveckla det. Nyligen försökte vi plantera lite lönnträd på området menen stor del av plantorna dog.

Hon tycker att 4H-projektet är utmärkt eftersom det gagnar alla.

Anki Nyberg har jobbat inom 4H i cirka 20 år och hon har sett verksamheten utvecklas i takt med tiden.

– Ursprungligen handlade det ju mycket om lantbruksklubbar. I synnerhet efter krigstiden gällde det att få mat på bordet genom att odla och det var viktigt att man lärde sig odla från barn.

Hon påpekar att den bärande tanken nog fortfarande gäller.

– Om man sätter en potatis i marken på våren får man en hel korg potatis på hösten. Det behöver ändå inte vara fråga om potatis utan företagsamhet överlag.

Tips för livet

Hon säger att 4H ger barn och unga tips för livet. De får lära sig om hushållsarbete, trädgårdsskötsel, jobb med djur och barn och mycket annat. Det ordnas kortkurser och föreningen är också ansvarig arbetsgivare. Det ska vara tryggt att pröva på företagsamhet av olika slag.

Lite äldre ungdomar kan grunda egna företag och 4H bidrar med försäkringen.

– Några unga per år brukar göra det, säger Nyberg som berättar att exempelvis två sommarkaféer i år verkade på detta sätt och Rasmus snickeri är också ett företag inom ramen för föreningen.

För att kunna bli företagare måste man vara medlem av 4H. Det här kravet finns inte för alla verksamheter.

Anki Nyberg besöker Borgby skola varannan vecka och jobbar i köket och slöjdsalen tillsammans med eleverna. Hon besöker också olika föreningshus.

Den femklöver ÖN träffar i Borgby gillar 4H även om bara tre är egentliga medlemmar. De två övriga har nog deltagit i vissa verksamheter. Sibboföreningen har i dag cirka 180 medlemmar.

– Det går lite upp och ned, ibland har vi varit till och med 250. För tillfället är medlemsantalet ganska stabilt, säger Anki Nyberg.

Just denna dag är det enbart flickor som ställer upp för en pratstund men det betyder inte att pojkarna lyser med sin frånvaro i själva verksamheten.

– De är speciellt intresserade av matlagning.

Arbetslivskompetens

Camilla Wahlsten leder Finlands svenska 4H och enligt henne har Svenskfinland i dag omkring 3 500 aktiva ungdomsmedlemmar.

– Totalt engageras uppskattningsvis 5 500 unga, men alla är inte medlemmar.

Då hon själv började jobba inom 4H för åtta år sedan var det inte så väldigt mycket hon visste.

– Jag kom från Åland och hade för mig att verksamheten främst handlade om odling. Man när jag tittade på vad vi egentligen gör öppnades ögonen på ett helt nytt sätt. 4H omfattar ju så mycket.

Wahlsten framhåller att barn och unga via 4H utvecklar sina sociala färdigheter.

– De lär sig verka i grupp och våga testa olika saker. De lär sig också att det inte är en skam att misslyckas.

Hon talar om arbetslivskompetens, som unga normalt oftast får först efter 18 års ålder.

– I 4H får de tidigt lära sig hur arbetslivet ser ut och hur man sköter ett jobb. Alla behöver inte bli företagare men alla ska vara företagsamma.

Hon påpekar att eftersom 4H får statsstöd har också andra än medlemmar tillgång till exempelvis olika kurser, om de inte redan är fullsatta av medlemmar.

– Men då måste föräldrarna se till att barnen är olycksfallförsäkrade.

Från USA

4H startade i USA i början av 1900-talet. I dag finns verksamhet i ett 80-tal länder. Till Finland kom den i början av 1920-talet och 1929 samlades den finlandssvenska 4H-rörelsen under samma tak. Målet var att hos ungdomen skapa intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället.

Verksamhetens yttersta syfte är att barn och unga växer till företagsamma individer med praktiskt kunnande och erfarenhet av arbetslivets spelregler. Jord- och skogsbruket, trädgården, hemmet och hushållet, miljön och naturskyddet samt landsbygdsnäringar överlag är viktiga.

4H:s vision, verksamhet och metoder symboliseras av den gröna fyrklövern som representerar självständigt tänkande (huvud), praktiska färdigheter (hand), medmänsklighet (hjärta) och ett sunt liv i en sund miljö (hälsa).

Camilla Wahlsten konstaterar att 4H i dag finns också i städer, ändå inte i exempelvis Helsingfors och Åbo.

– För landsbygden är verksamheten nog speciellt viktig ännu i dag eftersom de unga lär sig en hel del yrken som finns just i glesbygden.

Samlande takorganisation för de svenskspråkiga 4H – föreningarna i södra Finland, på Åland och i Österbotten.

Den lokala verksamheten är ryggraden i Finlands svenska 4H.

De aktiverar barn och unga via gruppverksamhet och på läger.

Finlands svenska 4H – rörelse är rätt unik.

Det finns anställd, kunnig personal i alla föreningar. Därtill har de en stor skara av frivilliga som handhar olika uppgifter.

Mer läsning