En glesare regeldjungel har också en avigsida

Regeringen har arbetat målmedvetet för att luckra upp regelverken. Det är inte enbart bra.

Nyheten som Helsingin Sanomat publicerade på onsdagen kändes inte särskilt överraskande. Det visade sig, efter en granskning som Statistikcentralen gjort, att taxipriserna i Nyland gått uppåt. Kort sa...