En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – cirka 100 elever i karantän

Cirka 100 elever i Sipoonlahden koulu är försatta i karantän efter att en elev testat positivt för coronaviruset. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

En elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven deltog i undervisningen måndagen den 21 september innan symtomen bröt ut, och de elever och anställda som vistats i samma lärby har eventuellt exponerats för coronaviruset.

Lärbyn omfattar förskoleundervisningen och årskurserna 1–2. Sammanlagt sätts cirka hundra personer i karantän på grund av exponeringen, det vill säga de elever och anställda som exponerats för coronaviruset i lärbyn. Alla personer som exponerats för viruset har uppmanats stanna hemma redan i dag.

De exponerade barnen är i karantän, men karantänen gäller inte barnens familjer.

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar i dag alla familjerna till de exponerade eleverna. Informationen om exponeringen ges först nu eftersom kommunen inte tidigare fått kännedom om att en eventuell exponering skett i lärbyn.

Eleverna i de andra lärbyarna i Sipoonlahden koulu har inte exponerats för coronaviruset. Där fortsätter närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har också förskoleundervisning. I början av höstterminen 2020 utarbetades en plan för undervisningsarrangemangen och en beredskapsplan i Sipoonlahden koulu. I planerna beaktas verksamheten i skolans lärbyar och i de förvandlingsbara lärmiljöerna under coronavirusepidemin.

Mer läsning