En bra vårdreform är mer än förvaltning

Mycket kan göras genom att satsa på personalens fortbildning och trivsel, nya arbetsmetoder och genom att ge utrymme för kreativa idéer

Ödet för regeringens vårdreform är oklar. En av reformens målsättningar är dock att förkorta köerna vid hälsocentralerna. Hur tänker regeringen göra detta? Genom att flytta all vård från kommunerna ti...