En av dem blir stadsdirektör i Lovisa

Bild: Leif Weckström/Cata Portin/Kristoffer Åberg

Två SFP:are, två män, två personer med lång erfarenhet av jobb inom den offentliga sektorn, två Lovisabor, två som kommer att vara långt över 60 år när den tidsbundna tjänsten går ut om sju år. Det finns många likheter, och olikheter, mellan de tre som är med i slutkampen om stadsdirektörstjänsten i Lovisa. Lovisafullmäktige tar det slutliga avgörandet den 13 september.

1. Ålder

2. Familj

3. Jobbar just nu med

4. Tidigare jobb och förtroendeuppdrag

5. Partitillhörighet

6. Språkkunskaper

7. Nuvarande bostadsort

8. Presentera dig själv med några ord

9. Hur är du som ledare?

10. Om du blir vald, vilken är din programförklaring?

Jan D Oker-Blom

1. 42 år

2. Fru och dotter

3. VD för Finnish Business Angels Network

4. Viceordförande för Svenska folkpartiet, VD för Hamok Oy, medlem av stadsstyrelsen i Helsingfors, medlem av stadsfullmäktige i Helsingfors, finansieringschef på Aktia Bank Abp, flera förtroendeuppdrag inom både företag (t.ex. S-gruppen, Helsingfors Hamn Ab, Nordström & Co, Pakuovelle.com) och organisationer (t.ex. Nationaloperan, HU:s alumner, Atlantförbundet, Västankvarn gård, kurator för Nylands nation).

5. SFP

6. Svenska, finska, engelska

7. Helsingfors

8. Dynamisk, framåtsträvande, noggrann, social.

9. Delaktig, uppmuntrande och motiverande samt diplomatisk.

10. Jag kommer att arbeta med förutsättningar för näringslivet, skapa fler arbetsplatser och göra satsningar på infrastruktur. Dessutom är det viktigt att Lovisa är en vacker stad. Lättillgänglig service skall fortsättningsvis vara en prioritet.

Tuula Jäppinen

1. 57 år

2. Make, två söner och två hundar

3. Sedan 2007 sakkunnig vid Finlands Kommunförbunds avdelning för Kommunutveckling, demokrati och ledarskap. Mitt jobb är fokuserat på tjänsteinnovationer inom den kommunala sektorn och jag arbetar dagligen med prognostisering, innovation, försök och utveckling som redskap för att förnya kommunernas verksamhet.

4. Projektledare och koordinator för Östra Nylands Regioncentrumprogram 2002 - 2007; turistsekreterare och EU-koordinator vid Lovisa stad 1987 - 2002; projektchef vid Lahtis handelskammare 1985 - 1987

5. Obunden

6. Finska (modersmål), svenska, engelska

7. Lovisa

8. Optimistisk och öppen kommunutvecklare.

9. Jag är mera en samarbetspartner och utvecklare än en traditionell ledare.

10. Framtidens Lovisa görs tillsammans med personalen, företagare, tredje sektorn och kommuninvånarna.

Ralf Sjödahl

1. 59 år

2. Tre utflugna barn. Sällskapar.

3. Privatföretagare, bl.a. konsult i kommunalekonomiska frågor i samråd med Rastor, fastighetsförmedling i samråd med Open Market med mera.

4. Tidigare stadskamrer i Lovisa, kommundirektör i Pernå, ekonomidirektör i Lovisa, t.f. förvaltningsdirektör, verkställande direktör.

5. SFP

6. Fullständiga språkkunskaper i svenska och finska, därtill talar jag engelska.

7. Lovisa, Pernå kyrkoby

8. Mitt motto är: Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

9. Som ledare är jag målinriktad, gillar konkreta mål, kommer bra överens med andra, varför också teamarbete är stimulerande.

10. Skulle vilja att vi skulle få mera konkreta målsättningar för stadens utveckling. Skulle föredra någon gång i februari-mars 2018 att stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämndernas ordförande och viceordförande samt ledningsgruppen skulle sammankomma till en utvecklingsdag där vi i arbetsgrupper skulle byavis fundera hur vi skulle befrämja näringslivets utveckling, med vilka medel vända befolkningstrenden, hur beakta miljöfrågor, framtida ekonomiska mål, trivsamheten och välmåendet, vilka är de olika byarnas styrkor, etc. Har goda erfarenheter från Pernåtiden då vi skapade ett konkret treårigt program där man byavis såg vad som skulle hända. Det ledde till att fullmäktige kände sig att de var med och utveckla och påverka. Operativa ledningen igen visste exakt vad man förutsatte av dem. I bokslutet gick man sedan igenom vad som förverkligats och orsaken till att vissa saker inte förverkligats, såsom t.ex. besvär över någon byggnadsplan.

Inga radikala förslag

Den direktör som stadsfullmäktige väljer bland de nu tre utvalda ska föra Lovisa mot en bättre framtid. Arbetsbeskrivningen ställer höga förväntningar, på en direktör som har en helhetssyn på kommuninvånarnas och företagens behov, en stark ekonomisk kompetens, förmåga att leda en organisation i förändring, förståelse för näringslivets behov, ett dynamiskt och sparrande grepp om ledarskapet och så vidare.

På en fråga om hur de ser på Lovisa i dag går svaren från de tre direktörskandidaterna mest i dur. Enligt Tuula Jäppinen är Lovisa en attraktiv kuststad med ett starkt kulturarv och många möjligheter. Ralf Sjödahl ser inga akuta kriser. Också Jan D. Oker-Blom anser att Lovisa klarar sig ganska bra men vill ändå efterlysa tillväxt både ekonomiskt och när det gäller antalet invånare.

Åtgärder

Jäppinen vill att staden lyfter fram en eller två klara styrkor som lockar, som att Lovisa är en barnvänlig kommun där det är tryggt att växa upp. Hon vill också att staden samarbetar mer bland annat med Borgå, Helsingfors, handelskammaren, landskapsförbundet och läroanstalter.

Oker-Blom antar att de lätta åtgärderna redan har klarats av och vill först sätta sig bättre in i situationen innan han kommer med nya förslag. För att locka nya invånare och nya företag till staden vill Oker-Blom erbjuda god service, god infrastruktur, lämpliga lokaler, snabbt beslutsfattande och trevlig atmosfär.

Sjödahl vill satsa på riktad marknadsföring, attraktiva detaljplaner, kundorienterad flexibel betjäning. Sjödahl vill också betona de många små skolorna och annan service i byarna.

Väljarna gav SFP makten

Alla tre anser att stadsdirektören bör bo i sin stad. Både Jäppinen och Sjödahl är redan Lovisabor, medan Oker-Blom lovar flytta till Lovisa om han blir vald till stadsdirektör.

På frågan om SFP:s enkla majoritet i Lovisafullmäktige är ett problem eller en möjlighet svarar obundna Jäppinen inte direkt. I stället konstaterar hon att en levande tvåspråkighet är en rikedom.

De två SFP:arna Sjödahl och Oker-Blom hänvisar till att det är så här som väljarna vill ha det. Sjödahl anser att det ändå kräver lyhördhet för också de andra partiernas synpunkter.

– När ett maktparti dessutom ser till att beakta alla i beslutsfattandet är det utmärkt, svarar Oker-Blom.

Ingen svår sits

Stadsdirektören i Lovisa är chef för drygt 1 100 anställda, direktören ska samarbeta med folkvalda politiker och dessutom förväntas att direktören har egna åsikter och förslag om vad som är bäst för Lovisa. I en sådan situation kan man tänka sig att stadsdirektören ibland blir trängd från många håll. Ingen av de tre anser att det är ett problem.

Oker-Blom konstaterar att direktören är underställd den politiska ledningen, indirekt förman för alla i stadens tjänst och att alla naturligtvis arbetar för stadens bästa. Han betonar att det är viktigt att direktören också har en direkt kanal till invånarna och lyssnar på dem.

Jäppinen hänvisar till lagstiftningen och konstaterar att det i praktiken är stadsstyrelsen och stadsdirektören som utgör kärnan i det dualistiska ledningssystemet.

Sjödahl håller med, men vill att man konkretiserar målsättningarna och bland annat utreder varför verksamhetskostnaderna i Lovisa är 500 euro högre per invånare än i genomsnitt i landet.

Mer läsning