En alldeles vanlig dag på redaktionen

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

ÖN är en liten tidning, med en liten redaktion och väldigt begränsade resurser. Kunniga och erfarna journalister med integritet väger upp det faktum att vi är små.

Det kom ett mejl till redaktionen med ett tack för rapporteringen kring hamnen i Lovisa. "ÖN är oftast så gott som det enda lokala mediet som överlag rapporterar om hamnens ärenden och gör det vid be...