Elva vill bli direktör för Borgå vatten

Bild: Kristoffer Åberg

Inom utsatt tid har elva personer sökt tjänsten som vattenverksdirektör i Borgå. Risto Saarinen går i pension i höst.

De sökande är diplomingenjör Elina Antila från Esbo, teknologie doktor Topi Helle från Esbo, ingenjör Matti Huttunen från Träskända, IT-tradenom Ari Inkiläinen från Esbo, ingenjör (högre YH) Ville-Veikko Karhunen från Kotka, diplomingenjör Ulf Nordling från Pargas, ekonomie magister Hannu Tarsaranta från Esbo, ingenjör (högre YH) Teppo Tulokas från Esbo och ingenjör Lauri Törmä från Borgå.

Dessutom söks tjänsten av två diplomingenjörer från Borgå som önskar vara anonyma.

Borgå vatten är ett av staden ägt affärsverk med en omsättning på cirka 11 miljoner euro. Affärsverket har över 10 000 kunder och 45 anställda. ÖN