Eltetes kontor kan bli skolbyggnad

LOKALER. Eltetes kontor är ett av alternativen när man renoverar Harjurinteen koulu. Bild: Arkiv / Mika Mykkänen

Stadsstyrelsen träffas på måndag för att ta ställning till Harjurinteen koulus evakueringslokaler.

Jobbet med att hitta nya lokaler för Harjurinteen koulu, som ska tömmas för renoveringar på grund av inomhusluften, börjar bära frukt. På måndag tar stadsstyrelsen ställning till de tre alternativ som finns.

Det första alternativet är att hyra Eltetes kontor på Lagergränd. Där handlar det om lokaler som skulle bli tomma i maj och som skulle kunna renoveras inför skolstarten i augusti.

Det andra alternativet är att använda baracker i en våning på skolgården, i kombination med Valkom skola och Hamnhuset.

Det tredje alternativet är att ha baracker i två våningar på skolgården.

De två första alternativen beräknas vara ungefär lika dyra. Om man räknar med mat, städning, transporter och personalkostnader så beräknas Lagergränd bli det billigaste alternativet.

Meningen är att hyra evakueringslokaler i ett år, alltså lika länge som man beräknar att renoveringen i Harjurinteen koulu ska ta.

Resultatet från undersökningarna som gjordes i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio under våren blir klara i början av maj. Rapporterna från både den nyare och den äldre delen av skolan sammanställs av Sitowise Oy, som har gjort undersökningarna.

Staden berättar om undersökningsresultaten, kommande reparationer och de tillfälliga lokaler som eleverna flyttar till i höst på ett allmänt infomöte den 15 maj.