Elever samlade in kläder och skor

Förra veckan gick ett lass kläder och skor som elever i Lyceiparkens skola har hjälpt till att samla in. Från vänster: lärare Christina Väisänen, hjälpare Marie Allen, Jenna Wainio och Lucas Hoviniemi. Bild: Kristoffer Åberg

Eleverna i Lyceiparkens skola har under hösten samlat in kläder och skor till fattiga barn och unga i en internatskola i Lettland.

Förra veckan kom lastbilen som för grejerna till Lettland, och alla hjälptes ivrigt åt att bära de fullastade kassarna.

För fyra år sedan grundade Marie och Tom Allen hjälporganisationen Friends of Liepnas Internatpamatskola (Vänner av Liepna internat och grundskola). Därefter har de regelbundet skickat hjälpsändningar till skolan i Liepna, en liten jordbruksby tolv kilometer från den ryska gränsen.

Området är mycket fattigt med stor arbetslöshet, utslagning och problem som alkoholmissbruk.

Mer läsning