Elever och personal ska bli trygga i skolan igen

Baracker ska bara vara en tillfällig lösning, inte en lösning på sikt, säger Hanna Lönnfors om lokalitetsledningens förslag att förse de trångbodda skolorna i Vårberga med baracker. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåbildningens budgetförslag och ekonomiplan innehåller ännu inga långsiktiga lösningar vare sig för skolorna i Vårberga eller för de finska skolorna i Gammelbacka och Pepot. Det gäller att hålla tungan rätt i mun, att bygga lämpligt stort och att locka nya invånare, säger bildningsnämndens ordförande.

Budgeten för bildningen 2022 är ett försök att få ihop trådar som spretar åt många olika håll. Balanseringsprogrammet, från 2020, kräver fortsatt skärpning när det gäller personalkostnaderna, de ska m...