Elever kan få stöd också öga mot öga

TOMMA SKOLBÄNKAR. I Borgå har man gjort upp riktlinjer för vårens exceptionella undervisningssituation. Bild: Ksf-arkiv

Skolorna i Borgå har gjort upp gemensamma riktlinjer för vårens verksamhet. Eleven har rätt att dagligen få stöd för sitt lärande av läraren och den som behöver extra stöd kan också få det som närundervisning.

Den första tiden med distansundervisning blev för många elever och lärare som den föråldrade, inte särskilt pedagogiska, metoden att hoppa i sjön och se om man kan simma.Nu har de flesta lärt sig jobb...