Elever i Gumbostrands skola har exponerats för coronaviruset – sitter i karantän terminen ut

UTSATT. Tretton elever i Gumbostrands skola i södra Sibbo är försatta i karantän efter att ha exponerats för covid-19 av en person med bekräftad smitta. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Tretton elever vid Gumbostrands skola i Sibbo försattes i karantän i dag efter att en anställd vid skolan konstaterats vara coronasmittad. Sibbo kommun uppger att det är fråga om en försiktighetsåtgärd, och att skolans övriga elever inte exponerats för viruset.

De tretton Gumbostrandeleverna som har försatts i karantän hör allt till samma undervisningsgrupp, och som en följd av karantänsbestämmelserna övergår de till distansundervisning terminen ut. Vårdnadshavarna till alla exponerade elever har blivit informerade om saken tidigare i dag.

– Jag har inte koll på smittokedjan, men karantän blir aktuellt i en situation där man vill skydda personer som råkat vara i kontakt med någon som exponerats för viruset, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i Sibbo.

På söndagseftermiddagen blev det klart att tio av nitton anställda vid Söderkulla skola försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset.

Som Östnyland tidigare rapporterat ägde exponeringen rum medan distansundervisningen ännu pågick, och skedde i de grupper som samlade elever från hela södra Sibbo till närundervisning i Söderkulla, inklusive elever från Gumbostrands skola.

TOMT. Tretton av Gumbostrands skolas cirka femtio elever är försatta i karantän medan de övriga går i skola som normalt. Enligt rektor Camilla Levander var eleverna oroliga, inte rädda, efter att har hört nyheten om sina skolkompisar. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Enligt skolans rektor Camilla Levander tog en del av Gumbostrandeleverna del av närundervisningen i Söderkulla skola, men inte hela tiden som undantagstillståndet i skolorna pågick.

Undervisningschef Hannu Ollikainen, kommer vi att se en kedjeeffekt i Salpar och Box skola?

– Vi ska komma ihåg att det är väldigt få som testat positivt. Det är bättre att vara på den säkra sidan och sätta exponerade säkerhetskarantän, säger han.

"Ok stämning"

I ett pressmeddelande uppger Sibbo kommun att de övriga eleverna i Gumbostrands skola inte har exponerats för viruset, och att de går till skolan i normal ordning i morgon – med instruktioner om att följa säkerhets- och hygienanvisningarna.

Camilla Levander, hur hade ni det i skolan i dag?

– Det har varit helt ok stämning och en helt bra dag ur elevernas synvinkel. Vi strävar efter att skolan ska kännas så trygg som möjligt för eleverna.

Det har varit helt ok stämning och en helt bra dag ur elevernas synvinkel.

Levander säger att man diskuterat den rådande situationen och lugnat eleverna utifrån de instruktioner som Sibbo kommuns coronagrupp gett.

Är eleverna rädda?

– Kanske inte direkt rädda, men visst är de oroliga, och det har de varit redan tidigare, säger Camilla Levander. De är ganska medvetna om vad som händer i samhället.

Gumbostrands skola har cirka 50 elever, från förskolebarn till sjätteklassare. Närundervisning har ordnats i skolan från och med den 14 maj, och man har strävat efter att minimera närkontakterna.

Har fler elever stannar hemma efter karantännyheten?

– Det har de åtminstone ännu inte gjort. Riktigt alla har heller inte kommit till skolan efter att distansundervisningen avslutades, säger Levander.

Eleverna är kanske inte direkt rädda, men visst är de oroliga.

Eleverna i Söderkulla skola har inte heller exponerats för viruset. På grund av att så många ur personalen är försatta i karantän övergår årskurserna 4–6 i Söderkulla skola tillfälligt till distansundervisningen. I alla övriga grundskolor i Sibbo fortsätter närundervisningen för tillfället normalt.

Östnyland lyckades inte få tag på Sibbos bildningsdirektör Jukka Pietinen för en kommentar.

Mer läsning