Elegant språk och intrig övertygar i debutroman

TILLTALANDE DEBUT. Matilda Gyllenberg behärskar intrigen och gör det på ett elegant språk i romanen Det lungsjuka huset. Bild: Niklas Sandström

Den som YLE-journalist bekanta Matilda Gyllenberg har utkommit med sitt förstlingsverk. Det lungsjuka huset är en roman som övertygar både i avseende av intrigen och i det eleganta, flytande språket.

Den namnlösa jagberättaren i Matilda Gyllenbergs debutroman Det lungsjuka huset gör allt för att i egenskap av hemmafru hålla den polerade ytan hemma i den fiktiva småstadsorten Lockum fläck- och skra...