Eldsvåda förstörde vedförråd på Emsalö

Ett vedförråd förstördes i en eldsvåda på Emsalö. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ett litet förråd totalförstördes i en eldsvåda vars orsak är oklar.

Räddningsverket fick larm om en eldsvåda på Emsalös sydspets på tisdagsmorgonen. Larmet kom lite efter klockan 7.30, och det visade sig att ett vedförråd hade brunnit.

Brandförman Hannu Snirvi vill inte uppge exakt var förrådet brann, förutom att det handlar om Emsalös sydspets och inte något av de vedförråd som finns i anknytning till rekreationsområdet.

– Ett litet vedförråd på 4 gånger 4 meter förstördes helt. Just nu vill jag inte avgöra något om brandorsaken. Den är ännu oklar.