Eländiga vägar får kritik

GROPIGA VÄGAR. Vålaxvägen i Borgå är på vissa ställen mycket gropig och ska lappas i höst. Bild: Anna Lillkung

Vålax, Ebbo och Veckjärvi. Det är många vägar i Borgå som är i dåligt skick, trots att Destia försöker lappa de värsta problemen.

Vålaxvägen i Borgå är full av gropar och brister. Bilhjulen för stora oljud så fort man inte hinner väja undan för groparna. Liknande problem finns på bland annat Ebbovägen, Veckjärvivägen och Hornhattulavägen, och många har nu börjat reagera på vägarnas skick.

– Destia undersöker vägarna med cirka två veckors mellanrum. Vägar som har större gropar granskar vi varje vecka för att se att det inte skett förändringar, säger Pekka Grönroos, chef för Destia i Borgå.

NTM-centralen har tagit emot klagomål som bland annat berör Vålax- och Ebbovägen. Grönroos håller med om att flera vägar i Borgå inte är i bästa skick, men säger att de ännu inte utgör någon fara för bilisterna.

– Vi utgår från att gropar som är cirka fem centimeter djupa utgör en trafikfara. På Vålaxvägen finns det gropar som är runt tre centimeter. De är inte farliga, men det kan kännas obehagligt att köra på dem.

Vissa delar av Vålaxvägen ska i höst ändå lappas, men tidsplanen är i nuläget oklar.

– Dessa lappningar skulle egentligen ha gjorts redan men nu blir det kanske i slutet av augusti, säger Grönroos.

Vägreparationer sällan ideala

På Veckjärvivägen pågår för tillfället ett mera grundligt vägarbete. Trots vissa lappningar är vägen fortfarande fylld med gropar.

– Reparationen av Veckjärvivägen är ännu pågående och det ska komma ny asfalt på ganska stora delar av vägen. Men på ett år hinner man givetvis inte med allt och tyvärr lämnas partier av vägen i dåligt skick, säger Grönroos.

En väg behöver få en grundlig reparation och nya beläggningar med 10–15 års mellanrum. NTM-centralen bestämmer om dessa större arbeten medan Destia utför nödlappningarna.

– Beslut om nya vägbeläggningar görs också beroende på hur mycket pengar NTM-centralen har till förfogande och det vet jag inget om.

Jan Berghäll, områdeschef på NTM-centralen, säger att lappningar och mindre reparationer håller vägen i skick ganska länge. På Veckjärvivägen har arbetarna bland annat gjort det enklare för vatten att rinna bort från vägen.

– Det är beklagligt att vägarna är i sådant skick och att det fortfarande finns problem på Veckjärvivägen, men vi måste prioritera vissa ställen på vägen.

Ebbovägen behöver upprustning

Medan Grönroos tycker att Hornhattulavägen reder sig ett tag till utan större vägarbete, anser han att Ebbovägen är i behov av ny beläggning. Ebbovägen har inte heller lappats i sommar.

– På Ebbovägen räcker det inte bara med ny asfalt utan där behövs också strukturreparationer.

Grönroos hoppas att ett grundligt vägarbete kommer så småningom.

– Beslut om nya vägbeläggningar görs också beroende på hur mycket pengar NTM-centralen har till förfogande och det vet jag inget om.

Mer läsning