Ekonomin fick fullmäktige på alerten i Lovisa

FÖRKLARAR. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom fick förklara orsakerna till det rekordstora underskottet för fullmäktige. Till vänster styrelseordförande Mia Heijsbroek-Wirén, till höger fullmäktigeordförande Otto Andersson. Bild: Max Nyberg

Ett förväntat underskott på omkring 10 miljoner euro. Hur kunde det gå så här? Det var frågan som fullmäktige ställde i Lovisa på onsdagen.

Delårsrapporten kring Lovisa stads ekonomiska situation var allt annat än ett ärende som bara klubbades igenom på onsdagens fullmäktigemöte. Prognosen pekar i nuläget på att staden gör ett rekordstort...