Ekonomin är i kraftig gungning – alla lider i det nya världsläget

STÄNGT. Inomhuslekparken Boing Boing är bara ett av de företag som drabbas av de ekonomiska konsekvenserna. Tobias Karlsson plockar upp i lokalen. Bild: Kristoffer Åberg

Det spelar ingen roll om man befinner sig i Borgå eller i New York. Många företag är nu illa ute, och med dem ekonomin.

En intervju är också i normala fall en lite ovanlig social situation, för att inte tala om när man ska hålla ett säkerhetsavstånd på ett par meter. Vi står i Boing Boing i Kungsporten i Borgå, där bar...