Egen matsäck gäller i Borgåskolor på måndag och tisdag – strejken påverkar inte Lovisa eller Sibbo

MAT. Skolbarnen i Borgå får ta med sig sin egen mat på måndag och tisdag. Onsdag och torsdag kanske också påverkas eftersom personalbristen kan påverka beställningen av råvaror. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

JHL:s politiska strejk påverkar Borgåfamiljers vardag nästa vecka. Stadens målsättning är ändå att daghemmen får mat.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat att de genomför en två dagar lång strejk på måndag och tisdag.

I Borgå innebär det att lokalservice nu måste kartlägga vem som kan jobba på måndag och tisdag – i praktiken till vilka ställen man kan tillreda mat.

Egen matsäck

Annika Malms-Tepponen, vd på Affärsverket Borgå lokalservice, säger på torsdagsförmiddagen att man strävar efter att alla daghem ska få mat och att strejken inte berör äldreomsorgen.

Det innebär i praktiken att det främst är skolelever som behöver ta egen matsäck med sig till skolan.

– Vi har 280 personer som vi försöker nå, och samtidigt är det höstlov. Det innebär svårigheter med att nå folk. Vi uppdaterar informationen så fort vi vet. Prioriteringen är att daghemmen får mat, men i nuläget vet vi inte med säkerhet om vi har tillräckligt med personal för alla daghem, säger Malms-Tepponen.

Målet är att lägga ut närmare information på stadens webbsida på fredag, den 19 oktober – bland annat med information om var det lönar sig att ha egen matsäck med sig. Wilma uppdateras just nu, och kan därför inte användas till att meddela elever och familjer under veckoslutet.

Konsekvenserna av strejken begränsas inte till själva strejkdagarna. Malms-Tepponen påpekar att man också måste beställa in mat till de påföljande dagarna, och att det är lite oklart hur personalen räcker till det arbetet.

– Frågan är vad vi har för livsmedel "hemma". Beställningarna för onsdag och torsdag görs på måndag och tisdag.

Andra utanför

I ett pressmeddelande på onsdagskvällen uppger Lovisa stad att strejken inte påverkar stadens funktioner, men att man avvaktar läget.

Staden hänvisar till JHL:s lista över arbetsplatser som deltar i strejken, och där Lovisa inte finns med åtminstone ännu på torsdagsmorgonen.

Detsamma gäller i Sibbo där Maija Wiik, huvudförtroendeman och ordförande för JHL i Sibbo, säger att hon till en början var överraskad att Sibbo står utanför.

– Jag tänkte först att de glömt oss, men budet var att det inte är så och att läget kan ändras om det blir andra åtgärder eller nya strejker. Jag vet inte vad de har planerat, men troligen blir det flera strejker, och då tar de med andra. Det kanske blir hela landet.

Wiik är för sin del för strejken.

– Min personliga åsikt är att strejken är okej, jag håller med JHL:s motiveringar.

Protesterar regeringsförslag

I bakgrunden ligger regeringens förslag att göra det lättare att säga upp personer i företag med högst 10 anställda. JHL skriver i ett ställningstagande inför strejken att åtgärderna enligt experter inte förändrar sysselsättningsläget, men att det innebär ett första steg mot en mer omfattande nedmontering av uppsägningsskyddet.

Strejken berör branscherna rengöring och fastighetsservice, kosthåll och idrotts-, motions- och kulturväsendet.

Mer läsning