Egen hälsa, gemensam nytta

"Gör fast din fot, gör stark din hand, till tjänst för hem och fosterland". Så skrev min farfars farfar Max Oker-Blom, grundande medlem och första ordförande i Finlands Läkarförbund på det tidiga 1900...