Efterlyses i Lovisafullmäktige: respekt och hänsyn

FULLMÄKTIGEFRUSTRATION Petra Paakkanen önskar smidigare regler och mer hänsynsfullhet i Lovisafullmäktige. Bild: Kristoffer Åberg

Alltför långa anföranden, pikar och personliga påhopp. Arbetet i Lovisafullmäktige kunde bli bättre, tycker Petra Paakkanen.

Det finns ett pyrande missnöje med fullmäktigemötena i Lovisa, men det är inte lätt att hitta någon som öppet vill ställa upp och berätta vad det egentligen handlar om.

Petra Paakkanen, SFP, går med på att berätta om sin syn på saken, efter att först ha övervägt saken noggrant.

– Jag har redan tidigare kommit fram med mina synpunkter under fullmäktigemötena, som ju är offentliga tillställningar. Därför anser jag att jag kan göra det också på tidningssidorna. Mitt mål är att vi gemensamt kunde komma överens om riktlinjer som vi alla kan hålla oss till.

– Egentligen har vi redan tidigare gjort vissa överenskommelser, som nu tydligen har fallit i glömska.

Enligt Paakkanen var fullmäktigepresidiet i början av den pågående perioden överens om att gruppanförandena högst fick ta några fast stipulerade minuter medan de andra ledamöternas normala inlägg i debatten fick vara bara hälften så långa. Fullmäktige informerades om reglerna och ingen protesterade.

Egentligen har vi redan tidigare gjort vissa överenskommelser, som nu tydligen har fallit i glömska.

Alltför långa anföranden

– När nya Lovisa bildades kom vi också överens om att alla ändringsförslag skulle presenteras för de andra grupperna i förväg, så att man kunde bilda sig en uppfattning om dem och deras eventuella följdverkningar i god tid innan man måste ta ställning till dem officiellt, säger Paakkanen.

– Nu för tiden händer det ofta att någon grupp lämnar fram ändringsförslag som är helt nya för de andra grupperna.

Dagens möten lider också, enligt Paakkanen, av att många ledamöter håller alltför långa anföranden och inte håller sig till sak.

– Det är klart att den som är invald i fullmäktige ska få ge uttryck för sin åsikt, men det skulle gagna helheten om alla uttryckte sig kort och koncist och bara om det ärende som för tillfället behandlas.

– Jag har en känsla av att dagens direktsända fullmäktigemöten har lett till att en del ledamöter inte i första hand agerar med stadens bästa i sikte, utan kanske hellre vill ge synlighet åt sin egen person och sin egen grupp, för de väljare och eventuella blivande väljare som följer med fullmäktigemötet på nätet. Men jag hoppas att min känsla är fel i det här fallet.

I vissa fall är det helt förståeligt att fullmäktige vill sätta sin prägel på viktiga frågor, men i andra fall känns det som onödigt småpetande.

Råare ton

Paakkanen tycker också att tonen i fullmäktigesalen har blivit allt råare.

– Visst ska man få vara av olika åsikt, men jag tycker inte att det är acceptabelt att man går till angrepp mot enskilda personer, att man ger pikar och gör fula påhopp.

– Jag vill att fullmäktigeledamöterna ska kunna visa respekt och hänsyn till varandra.

Paakkanen hoppas att hon genom att ge offentligt uttryck för sina tankar kan få en förbättring till stånd.

Hon påpekar också att mycket fungerar bra under mötena.

– Jag tycker att alla ledamöter kommer väl förberedda till mötena och jag tycker att tjänstemännen är bra på att ge just de uppgifter och den information som ledamöterna frågar efter.

– Däremot har jag ibland en känsla av att fullmäktige går in och ändrar på onödiga detaljer, sådant som det är nämndernas uppgift att avgöra. I vissa fall är det helt förståeligt att fullmäktige vill sätta sin prägel på viktiga frågor, men i andra fall känns det som onödigt småpetande. Vi borde också ha en diskussion om vad som egentligen förväntas av fullmäktige, en tydligare uppgiftsfördelning.

Paakkanen satt i Pernåfullmäktige i fem år och sitter nu sin andra period i fullmäktige i nya Lovisa.