Efterlängtat vägprojekt går vidare i Sibbo

BEHOV FUNNITS LÄNGE. Redan år 2011 samlade invånareföreningen in en namnlista för att en gång- och cykelväg till Eriksnäs skulle byggas. Bild: Ksf-arkiv

På tisdagskvällen tog kommunstyrelsen i Sibbo ställning för detaljplaneändringen som möjliggör byggandet av en gång- och cykelväl invid Eriksnäsvägen.

Redan i flera år har såväl invånare i området som politiker talat om riskerna med den smala Eriksnäsvägen. Särskilt fotgängare, cyklister och inte minst barnen har ansetts vara i farozonen.

Ett av hindren för att bygga en lättrafikled invid Eriksnäsvägen har varit att hela området inte är detaljplanerat. Det här är en förutsättning för att kommunen ska kunna överta Eriksnäsvägen som i dag ägs av staten och bygga den nya leden. I samma väva skulle Eriksnäsvägen också officiellt förvandlas till en gata.

Det här planläggningsprojektet var ändå inte med i kommunens ursprungliga planläggningsprogram för 2017 – 2020 men markanvändningssektionen tog den 23 januari ställning för att detaljplanen och detaljplaneändringen som möjliggör byggandet av lättrafikleden skulle läggas till programmet. Under tisdagens möte antog kommunstyrelsen samma ståndpunkt.

Nästa steg blir att ta fram ett utkast till planen och enligt planläggningschef Matti Kanerva torde det bli klart inom de närmaste månaderna. Eftersom planläggningen inte påverkar byggrätterna i området kan utkastet godkännas utan fullmäktigebehandling.

Upphöjd trottoar

Marika Kämppi arbetar som kommunteknisk chef på enheten för gator och grönområden och hon säger att lättrafikleden i bästa fall snabbt kan bli verklighet.

– Bara detaljplanen godkänns måste vi ännu göra upp en projektplan för själva byggnadsarbetet och konkurrensutsätta entreprenörsavtalet. Men jag tror att byggandet av lättrafikleden kan inledas redan i år. Det rör sig inte om en särskilt lång sträcka, 1,3 kilometer för att vara exakt.

Kämppi säger att gång- och cykelleden förvekligas som en upphöjd trottoar invid körbanan.

– Leden löper mellan Sandbackavägen norr om Borgå motorväg och Fiskgjusevägen i söder.

Mer läsning