Efterlängtad plan är nu aktuell igen

Arbetet med delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle påbörjas nu – genom en möjlighet att delta i planeringen.

Hur ska områdena Sköldvik och Kullo utvecklas? Det är grundfrågan när Borgå stad vänder sig till allmänheten och företagen i regionen för kommentarer kring delgeneralplanen för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle.

Redan under Borgå landskommuns tid diskuterades behovet av en riktig plan. Sedan kom kommunfusionen och planarbetet påbörjades i något skede för att sedan ebba ut. Nu har planläggningen kommit i gång på allvar.

Detaljerad förfrågan

Förfrågan, som också finns på Borgå stads sidor, innehåller såväl öppna frågor som åsiktsfrågor i form av poäng – under totalt sjutton olika rubriker med varierande antal frågor.

– Vi önskar att invånarna och aktörerna i området deltar i planeringen redan i början av arbetet genom att besvara förfrågan. Vi räknar med att få mycket respons så att markägarnas, invånarnas och företagens önskemål kommer fram så bra som möjligt redan från början, säger generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Borgå stad har påbörjat arbetet med att revidera delgeneralplanen för Sköldvik och att utarbeta en delgeneralplan som styr bybebyggelsen i Kullo och Mickelsböle. Planeringsområdet omfattar också delar av Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Gammal delgeneralplan

Delgeneralplanen för Sköldvik är redan gammal: den är från år 1988. På grund av förändrade vägförbindelser och diverse andra ändringsbehov i markanvändningen ska delgeneralplanen förnyas.

Arbetet med delgeneralplanen som styr bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle utgår från programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände år 2014 – där Kullo pekas ut som en serviceby.

Delgeneralplaneområdet omfattar Kullo by, men också Mickelsböle by. Till en början förs arbetet med revidering av delgeneralplanen för Sköldvik och arbetet med delgeneralplanen för bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle framåt som en helhet.

Du hittar den här.

Enkäten är öppen mellan den 18.12 2017 och 17.1 2018.

Gäller Sköldvik, Kullo och Mickelsböle.

Mer läsning