Efter trettio år slutar Kaj Rosendahl som ordförande för Borgå museiförening – utnämns till hedersmedlem

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under de trettio år som Kaj Rosendahl har svingat ordförandeklubban har mycket åstadkommits som utvecklat Borgå museums verksamhet.

Museiföreningen grundades 1896. Föreningen upprätthåller Borgå museum och ansvarar för dess samlingar, som är i föreningens ägo. Kaj Rosendahl är den hittills långvarigaste ordförande för Borgå museiförening.

Borgå museum har under hans tid letts av Marketta Tamminen, Merja Herranen och Marina Catani (museets nuvarande chef) med vilka han har haft ett nära samarbete.

Under Kaj Rosendahls ordförandeskap har mycket åstadkommits som utvecklat Borgå museums verksamhet.

Borgå stad och Borgå museum ingick ett avtal 1993 om skötseln av Runebergs hem.

Borgå museum ingick ett samarbetsavtal år 2000 med Borgå stad. Avtalet bekräftade samexistensen mellan Borgå museum och Borgå stad, som då pågått i hundra år redan.

Kaj Rosendahl var även med då Borgå museum 2020 fick statusen som museum med regionalt ansvar i östra Nyland.

Otaliga byggnadsprojekt i anknytning till Borgå museum har drivits framåt av Kaj Rosendahl. Tack vare honom fick museet till sitt förfogande Museimagasinet, som nu är museets kansli- och samlingsbyggnad. Rosendahl var med i den utsedda byggnadskommittén som ledde den omfattande renoveringen av fastigheten, som tidigare var Borgå stads byggnad.

Han var även med i renoveringsprojekten av museets utställningsbyggnader Holmska gården och Gamla rådhuset. Projekten förverkligades åren 2005-2009.

Borgå Museiförening väljer ny ordförande den 6 maj.

Vicehäradshövding och ordförande för Borgå museiförening åren 1991-2021.

Borgå museiföreningens sjunde hedersmedlem. Av tidigare hedersmedlemmar kan nämnas till exempel August Eklöf, Louis Sparre, Ville Vallgren och Carl Frankenhaueuser.

Har förärats Finlands Hembygdsförbunds högsta erkännande, hederstecknet i guld och Finlands museiförbunds hederstecken för frivilligarbete för sina förtjänster inom museibranschen.