Efter konkursen – kaféer öppnar på nytt

BILISTER. Flera orsaker ledde till att Kafé Finlandia gick i konkurs. Bland annat har trafikmängden minskat på vägavsnittet. Bild: Kristoffer Åberg

Kafé Finlandia öppnar åter i september då nya krafter tar över. I bästa fall kan det här betyda närmare tio nya arbetstillfällen i Pyttis.

Kafé Finlandia, det vill säga de två stora kaféerna på var sida om motorvägen i Pyttis, har stått tomma i ett halvår. I september öppnar kaféerna igen.

– I början av juli skrev de finsk-ryska företagarna kontrakt om att fortsätta verksamheten, säger vd Jaakko Kouvalainen från Tieyhtiö Valtatie 7 Oy.

Bolaget ansvarar för verksamheten vid motorvägen Forsby–Kotka.

Innan konkursen var flera företagare delaktiga i kaféverksamheten. Även om den operativa företagaren nu byts ut, är det delvis samma personer som driver verksamheten.

För tillfället söker företagarna kafépersonal och myndighetsgranskning pågår. Interiören förnyas delvis, men kaféerna får behålla sina namnskyltar.

– Företagarna önskade att kaféerna skulle hinna öppna till sommarsäsongen, men tyvärr höll inte tidtabellen.

Läget i Ryssland

Kaféerna i Pyttis gick i konkurs på grund av flera orsaker.

– Bland annat är bilisterna inte vana vid att pausa vid kaféerna och trafikmängden har minskat på vägavsnittet Forsby-Kotka. Speciellt de ryska resenärerna har blivit färre, de påverkas av det ekonomiska läget i Ryssland och av en försvagad rubel.

Jaakko Kouvalainen tillägger att företagarna har gjort noggranna ekonomiska utredningar innan kaféverksamheten kör i gång på nytt.

– De planerar bland annat att öka utbudet av varor, som presentprylar, och att öppna en dagligvaruhandel i anslutningen till kaféerna. Beroende på det slutliga affärskonceptet och öppethållningstider blir det aktuellt med 3–5 nyanställningar i vartdera kaféet.

Man kan fortfarande inte köpa bensin på rastplatserna.

– Vi hade gärna sett att en kallstation hade funnits vid kaféerna men det är inte aktuellt enligt Trafikverket.