Effektiv inlärning på nytt sätt i Grännäs

Grännäs skola vill utnyttja lärarresurserna på bästa möjliga sätt och inför stegvis en ny modell som går ut på att två klasser jobbar i samma rum med två lärare. Rektor Pamela Bäckman påpekar att det inte handlar om att spara utan man vill ta ut alla fördelar. Skolan är föregångare i hela Borgå.

Skoltomten är tillsvidare något av en byggarbetsplats eftersom det nya skolhuset blir inflyttningsklart först efter höstlovet. Det stör ändå inte lärare och elever som vet att väntar man på något nytt och fint får man lida lite pin.

Inne i den tillfälliga baracken, som för övrigt gjorts riktigt hemtrevlig, jobbar ettorna och tvåorna redan i ett och samma klassrum. Eleverna är inte uppdelade enligt årskurs utan ettor och tvåor kan sitta bredvid varandra.

Nu handlar det ändå inte om en sammansatt klass som förr då en lärare kunde undervisa till och med flera årsklasser. Nej, lärarna är två, dessutom är en handledare vanligtvis på plats.

– Systemet kräver en hel del planering av lärarna eftersom de jobbar tillsammans men på detta sätt kan personalen användas effektivare, förklarar Pamela Bäckman.

Klassvist i matematik och modersmål

Lärarna Linda Sahamies och Katrin-Sofi Strömfors instämmer.

– Vi samarbetar väldigt bra, det noterade vi redan tidigare. Nu är det ju inte så lång tid sedan skolstart men det nya systemet verkar vara lyckat. Kom på nytt och kolla saken i vår då vi har lite mera erfarenhet, skrattar de.

Undervisningen i matematik och modersmål ordnas skilt för varje årskurs, i övrigt jobbar man tillsammans. Pamela Bäckman förklarar att eftersom grundskolan numera arbetar mycket med bland annat temahelheter går det bra att två årskurser har samma frågor på sitt bord.

– Huvudsaken är att eleverna under de två åren har fått all den undervisning som läroplanen förutsätter.

Många skolor jobbar med så kallad kompanjonsundervisning men så långt som i Grännäs har andra inte gått. Allting började enligt Bäckman med att då det nya skolhuset planerades var klassrummen ganska små.

– Vi ville ha större rum och då föddes tanken på två klasser ihop.

Klassrumsdelen i nya skolan bildas nu av tre större helheter på 90 kvadratmeter var. Varje del har en skjutvägg på mitten. Det möjliggör undervisning för varje enskild klass vid behov.

Grännäs skola har i dag 72 elever i sex klasser. Elevunderlaget är ganska lika år för år, vilket tyder på en trygg framtid.

Stor donation

Detta är en skola som verkligen backas upp av traktens invånare. Hem- och skolaföreningen är oerhört aktiv och för andra året i rad får skolan också en donation som kommit till i samband med den populära loppmarknaden i Seitlax. I fjol samlades man in 500 euro och i år fördubblades summan.

Seitlaxborna Uma Pihlaja och Linda Sundberg berättar att tanken om att stöda skolan kom till då de för ett par år sedan träffades hemma hos Sundbergs för att fundera på hur man via loppmarknaden kunde göra något positivt för hembygden.

– Då kom vi att tänka på skolan som är en förenande faktor.

I år lyckades man alltså få ihop hela 1 000 euro genom att privatpersoner donerade föremål som sedan såldes enkom till förmån för skolan. Dessutom betalade varje försäljare en tio euros deltagaravgift och även de här pengarna gick till skolans rekreationskassa.

– Utöver detta fick vi några större penningdonationer, förklarar en nöjd Uma Pihlaja.

Nöjda och glada är också femmorna Alina Grönqvist och Emil Kippilä, som på elevkårens vägnar är med om att ta emot den senaste donationen. De berättar att man redan funderat lite på hur pengarna kunde användas.

– Somliga hoppas på ett besök i Duudsonit Activity Park i Esbo, andra föreslår att vi ska köpa exempelvis lite fler styltor och hopprep till skolan. Själv har jag föreslagit ett besök i naturhistoriska museet i Helsingfors, säger Alina.

På teater

Sannolikt blir det kulturbesök av något slag, kanske också något inköp till skolan. Pamela Bäckman konstaterar att fjolårspengarna används i oktober i år.

– Dem ville vi använda för teaterbesök men hittade ingen lämplig pjäs i fjol. Nu åker vi till Svenska teatern för att titta på Hans och Greta. Hem och Skola bidrar med resten av summan.

Hon är oerhört tacksam för att byborna igen i år bidrar med en så här stor peng.

– Det betyder mycket för eleverna som kan vänta sig någonting lite extra.

Extra för hela slanten har också vardagen på sistone varit för skolans elever och personal. Det beror förstås på bygget, som pågått en längre tid. Inga olyckor har ändå hänt och ingen har klagat.

Alina och Emil säger att cirka tio bollar per dag visserligen hamnar på andra sidan staketet men snälla byggarbetare brukar kasta dem tillbaka.

Det har också varit väldigt spännande för eleverna att delta i planeringen av den nya skolan.

– Vi jobbade en hel dag tillsammans med inredningsarkitekter och skolans styrelse och flera av våra idéer blir nu verklighet.

Till dem hör en myshörna och sittplatser för läxläsning.

Fördröjning

"Småskis" tömdes i maj och sedan dess har det stått flyttlådor överallt i det gamla stenhus från 1950-talet där man tillsvidare jobbar. Byggnaden rivs då nybygget står klart.

Timmerhuset med 113 år på nacken är skyddat och ska renoveras. Arbetet planerades vara klart vid årsskiftet men nu väntar en fördröjning eftersom de nedersta stockarna måste bytas ut.

Huset förvandlas till ett "Art house" och förses bland annat med en slöjd- och handarbetssal. För tillfället hålls slöjdlektionerna i Epoon koulu och Pamela Bäckman räknar med att denna lösning är aktuell också under vårterminen.

Nybygget innehåller också en rätt stor gymnastiksal och en matsal. De kan kombineras vid behov, exempelvis för fest. En nedfällbar scen får dessutom plats.

Eleverna är också väldigt glada över den stora fotbollsplan som byggs där stenhuset nu står.

Det ska bli säkrare att röra sig till och från de många skolbussarna. Närings-, trafik och miljöcentralen bygger just nu två hållplatser, även övergångsställena förbättras. Projektet har en prislapp på 60 000 euro, varav staden står för hälften eller högst 30 000 euro.

Eftis om ett år?

Går allting vägen grundas en eftermiddagsklubb för Grännäseleverna hösten 2019. Bäckman säger att behov för eftis nog funnits hela tiden men det har varit svårt att få ihop tillräckligt många barn.

– Nu verkar kvoten fyllas och vi ska hoppas på ett gott resultat.

Hon påpekar att förutom tillräckligt många barn, nedre gränsen är på 10-12, behövs en arrangör. Hem och skola jobbar med saken tillsammans med föräldrarna.

FAKTA

Grännäs skola

Nya skolhuset är inflyttningsklart efter höstlovet.

Timmerhuset renoveras och blir konsthus.

Stenhuset rivs och ersätts med fotbollsplan.

Skolan har nu 72 elever och sex klasser.

En ny undervisningsmodell infördes i höst.